martes, 18 de febrero de 2014

ADMISIÓN DE ALUMNADO CURSO 2014-2015

ADMISIÓN ALUMNADO CURSO 14/15 Normativa: Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para admisión de alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que imparten ensinanzas de 2º ciclo de E.I. de E.P. de E.S.O. e de Bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. POSTOS ESCOLARES OFERTADOS

-      Prazo de presentación de solicitudes de admisión (alumnado que non fixo reserva de praza): 1-20 de marzo


Cada alumno/a só pode presentar unha única solicitude no centro no que se solicite praza en primeiro lugar. O incumplimento desta norma determinará a perda dos dereitos de prioridade que poidan corresponderlle.

O alumnado que teña garantía de permanencia nun centro, se presenta solicitude de admisión noutro distinto deberá comunícalo, ao mesmo tempo ao centro de orixe.

O alumnado que ten reservada praza nun centro, se presenta solicitude de admisión noutro distinto deberá comunicar a renuncia á reserva antes do inicio do prazo de presentación de solicitudes de admisión.


-      Prazo de presentación de documentación xustificativa dos criterios alegados para o baremo ( de ser o caso): do 25 de marzo ao 7 de abril

-      Publicación  listados provisionais de alumnado admitido e non admitido: Antes do 25 de abril

-      Publicación  listados definitivos de alumnado admitido e non admitido: Antes do 15 de maio.

-      Prazo de formalización de matrícula: 20-30 xuño ( A partires do 20 de maio poderanse recoller os impresos de matrícula no centro ou descárgalos da páxina web )


Centros adscritos: C.R.A. de Tomiño (Aula de Carregal, Aula de Taborda e Aula de Amorín)
Centro ao que estamos adscritos: I.E.S. de Tomiño
Área de influencia do centro: Etapa de Educación Infantil (Parroquias de Sobrada, Currás e Piñeiro)
Etapa de Educación Primaria (Parroquias de Sobrada, Currás, Amorin, Piñeiro e Taborda)
Servizo complementario: Transporte escolar.

Os impresos pódense recoller no centro en horario de secretaría ou descargalos directamente da web ( facendo clic na foto de abaixo ).

https://www.dropbox.com/s/zzgd69dvnxyzlen/ANEXO%20II.pdf
 

No hay comentarios:

Publicar un comentario